BOWWE | Terms of Service

Podmínky služby

I. Obecná ustanovení

a. Internetovou službu na www.bowwe.com provozuje Wojciech Andruszków, který podniká pod názvem ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków se sídlem ve Vratislavi na ul. Dąbrowskiego 42; 50-457 Wrocław, NIP: 8971647346, REGON: 021199525, e-mail: hello@bowwe.com , tel. číslo: +48 5 3007 3007 .

b. Webová stránka provozovaná na adrese www.bowwe.com má umožnit použití tvůrce webových stránek umožňujících použití webdesignových aplikací pro potřeby své nebo jiných a prezentaci vytvořených webových stránek na internetu.

C. Webové stránky www.bowwe.com fungují za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.

d. V rámci Webu je poskytována služba Tvůrce internetových stránek spočívající v použití aplikace pro tvorbu internetových stránek a prezentaci vytvořené internetové stránky na internetu.

E. Služba pro tvorbu webových stránek je k dispozici zdarma nebo placená. V rámci placené verze Tvůrce webových stránek je však služba implementována jako součást vybraného Balíčku.

F. Uživatelé mohou používat služby Webu pouze za podmínek stanovených v Pravidlech po jejich předchozím schválení.

II. DEFINICE

Ve smyslu těchto Pravidel se následujícími pojmy rozumí:

A. Webové stránky – celé prostředí a obsah webových stránek působících na adrese www.bowwe.com spolu s aktualizacemi a doplňky;

b. Předpisy - znamená Předpisy internetové služby provozované na www.bowwe.com a dokumenty, na které se tato Pravidla vztahují;

C. Uživatel – fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, která má na Webu zřízený účet Správce;

d. Třetí osoba - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která není Uživatelem;

E. Webová stránka – Webová stránka vytvořená pomocí Webové stránky;

F. Administrátor – uživatel s přístupem k panelu správce. Správce může upravovat vybrané webové stránky pomocí panelu tvůrce webových stránek. Uživatel může mít pouze jeden administrátorský účet;

G. Období předplatného - znamená dobu trvání smlouvy mezi Uživatelem a Majitelem webových stránek, ve které je poskytována služba Tvůrce webových stránek;

h. Placená verze tvůrce WWW stránky - verze tvůrce webu zvolená Uživatelem, za kterou je účtován poplatek dle Ceníku;

i. Bezplatná verze Tvůrce WWW stránek - verze Tvůrce stránek zvolená Uživatelem, za kterou není účtován žádný poplatek;

j. Další možnosti - widgety vybrané dodatečně Uživatelem k vybranému Balíčku;

k. Balíček - varianta placené verze tvůrce webu zvolená Uživatelem;

l. Datum platby za službu - je to datum rezervace platby na bankovní účet Majitele webu;

m. Majitel webových stránek - Wojciech Andruszków provozující podnik pod názvem ULAN SYSTEMS Wojciech Andruszków se sídlem ve Vratislavi na ul. Dąbrowskiego 42; 50-457 Wrocław, NIP: 8971647346, REGON: 021199525, e-mail: hello@bowwe.com , tel. číslo: +48 5 3007 3007 .

III. PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ

Přijetím Pravidel uživatel:

- prohlašuje, že je zletilý a má plnou způsobilost k právním úkonům, nebo že má souhlas rodičů či jiných zákonných zástupců s užíváním Webu a zná práva a povinnosti z této skutečnosti vyplývající;

- v případě zřízení účtu pro jiný subjekt, než pro sebe, prohlašuje, že má souhlas tohoto subjektu k tomu, aby mu účet zřídil, jakož i jeho prohlášení o tom, že subjekt dodržuje ustanovení Předpisů. Uživatel vytvořením účtu pro jiný subjekt současně prohlašuje, že takové souhlasy má a je schopen je na žádost Majitele služby předložit.

- souhlasí s elektronickým zasíláním informací souvisejících s účtem Uživatele a aktivitou na Webu, jakož i s newsletterem;

- prohlašuje, že poskytuje pravdivé osobní údaje;

 

Dále je zakázáno:

používáním webové stránky prostřednictvím jiného rozhraní, než které poskytuje vlastník webové stránky,

šíření škodlivého softwaru,

pokusy o nezákonné získání údajů jiných Uživatelů (včetně použití speciálního softwaru),

shromažďování údajů jiných uživatelů,

podniknutí kroků, které mohou porušovat práva nebo osobní práva jiných uživatelů, Webu, třetích stran,

zveřejňování nezákonného obsahu nebo jeho šíření,

testování provozu Webu, zejména v oblasti bezpečnosti, oprávnění přístupu k údajům obsaženým na Webu,

pokusy naučit se zdrojový kód vlastněný vlastníkem webových stránek, včetně dekompilace a zpětného programování

kopírování prvků webu, včetně grafických prvků, skriptů atd.

pokusu narušit provoz webových stránek, včetně zavádění softwaru,

vytvoření více než jednoho účtu správce pro osobu na webu,

 

Uživatel se zavazuje tyto zákazy dodržovat.

IV. OBJEDNÁVKA SLUŽBY TVŮRCE - REGISTRACE

1) Vyplněním elektronické objednávky služby umístěné na Webu si Uživatel objednává Tvůrce Webu a prezentaci vytvořených Webových stránek na internetu.

2) Objednávka placené verze služby Tvůrce stránek je totožná s uzavřením smlouvy mezi Uživatelem a Majitelem stránek o poskytování Tvůrce stránek za podmínek uvedených v Pravidlech po dobu trvání předplatného.

3) Uzavřením smlouvy na základě Pravidel (tj. v závislosti na okolnostech: při objednání služby nebo využíváním služby placené prostřednictvím třetí strany pro placeného Tvůrce webu nebo zahájením používání Webu v rámci bezplatné verze Tvůrce webových stránek), uživatel prohlašuje, že četl a přijímá Pravidla v celém rozsahu.

4) Pokud si Uživatel vybere placenou verzi tvůrce webu, zavazuje se Majitel webu aktivovat službu Tvůrce webu v souladu s podmínkami uvedenými v objednávce po provedení platby Uživatelem a po připsání finančních prostředků na účet vlastníka webových stránek.

5) Aby bylo možné používat Tvůrce webových stránek, musí se Uživatel na webové stránce vždy přihlásit.

V. TVORBA A PROVOZ WEBOVÝCH STRÁNEK

1) Administrátoři jsou oprávněni vytvářet a spravovat webové stránky.

2) Tvorba webových stránek probíhá pouze za použití technologických prostředků, které má Správce k dispozici na webových stránkách.

3) Správce má právo vytvořit v bezplatné verzi Tvůrce webových stránek pouze jednu webovou stránku a její zveřejnění.

4) Pokud zvolíte verzi placeného tvůrce webových stránek, počet stránek, které může tvůrce webových stránek vytvořit, závisí na zvoleném balíčku.

5) Dostupnost místa na disku vytvořeného tvůrcem webové stránky závisí na Balíčku zvoleném Uživatelem a činí 500 MB / 1 GB / 3 GB, resp.

6) V případě bezplatné verze tvůrce webu je k dispozici diskový prostor pro vytvořený bezplatný web 300 MB.

7) Pokud si Uživatel zvolí placenou verzi webu, je nutné provést platbu za jeho provoz.

8) Správce má možnost upravit vzhled (formu), obsah a nastavení vytvořeného webu a následně jej znovu publikovat. Je však třeba poznamenat, že po opětovném zveřejnění nebude možné vrátit se k předchozímu vzhledu webu.

9) Správce může upravovat webové stránky pouze s využitím tvůrce webové stránky a v rozsahu, který to umožňuje. Správce upravuje webové stránky jiným způsobem na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

10) Správce není oprávněn kopírovat webové stránky vytvořené pomocí Tvůrce webových stránek a vkládat je na internet pomocí jiné služby.

VI. ZPŮSOB PLATBY

1) Uživatel si může vybrat mezi bezplatnou nebo placenou verzí Tvůrce webových stránek.

2) V rámci placené verze tvůrce webu si Uživatel může vybrat mezi připravenými Balíčky a zvolit Další možnosti pro vybraný Balíček.

3) Výše ​​poplatků za placenou verzi Tvůrce webových stránek se vypočítává dle Uživatelem zvoleného Paketu a připočítávají se k němu Uživatelem zvolené Další možnosti.

4) Charakteristika Balíčků a Doplňkových možností naleznete v Ceníku.

5) Pokud si Uživatel vybere placenou verzi Tvůrce webových stránek, je nutné provést platby na začátku každého následujícího zúčtovacího období („předem“). V případě neprovedení platby v této lhůtě bude služba Tvůrce webových stránek zablokována a webové stránky nebudou prezentovány na internetu.

6) Majitel Webu si vyhrazuje právo na změnu cen služeb, tato změna však nezahrnuje ceny dříve objednaných a zaplacených služeb, pokud úprava ceny nesouvisí s inflací.

7) Platby by měly být prováděny pouze v souladu s pokyny uvedenými na webových stránkách.

8) Platby provádí subjekt uvedený v Ceníku.

9) Faktura za službu je vystavena na údaje Uživatele uvedené při zadání Objednávky. Faktura je vystavena do 14 dnů ode dne zaplacení na účet Majitele stránek.

10) Faktura bude uživateli doručena v elektronické verzi, pokud si ji nepřeje obdržet v papírové verzi.

11) Datum platby za službu je datum rezervace platby na bankovní účet Majitele webu.

VII. VÝMĚNA BALENÍ

1) Během období předplatného může Správce za příplatek změnit stávající Balíček za jiný s vyšší cenou (pokud existuje) nebo zvolit Další možnosti (pokud existují).

2) Změna Balíčku za jiný s vyšší cenou nebo volba Další možnosti je možná po odeslání oznámení o vůli změnit na e-mailovou adresu:  hello@bowwe.com

3) Změna Balíčku bude aktivní po zaplacení služby v rámci balíčku s vyšší cenou.

4) Změna balíčku za jiný s nižší cenou je možná po skončení probíhajícího předplatitelského období. Pokud je vybrán tento balíček, všechny funkce, které nejsou v něm obsaženy, budou zablokovány.

VIII. DOSTUPNOST SLUŽBY

1) V zájmu péče o vysokou kvalitu poskytovaných služeb si Provozovatel webu vyhrazuje právo aktualizovat software na serverech, se kterými je služba poskytována.

2) Kromě toho si Majitel webu vyhrazuje právo na technické přestávky v provozu služby související s provozem a údržbou systému. Intervaly budou co nejkratší a při nejmenší zátěži Webu a Uživatel o nich bude informován.

IX. OPRÁVNĚNÍ VLASTNÍKA A UŽIVATELE

1) Vlastník webových stránek si vyhrazuje právo vysílat reklamní obsah na webových stránkách vytvořených pomocí bezplatné verze Tvůrce webových stránek.

2) Majitel Webu si vyhrazuje právo umístit tzv. hypertextové odkazy na jiné weby, které nepatří Vlastníkovi Webu nebo nepodléhají jeho kontrole.

3) Zákazník souhlasí s tím, že na webové stránky vytvořené s využitím webové stránky Tvůrce webových stránek umístí označení „Autorská práva ©“ nebo jiný údaj označující službu, nabídku nebo službu, s jejichž využitím uživatel webové stránky vytvořil.

4) Odstranění indikací, uvedených v předchozím bodě, je možné pouze na zvláštní žádost zákazníka a pouze po zaplacení poplatku 100 USD (sto amerických dolarů) na bankovní účet Majitele webu.

5) Uživatel souhlasí s použitím zaznamenaného obrázku, obrázku a obsahu části nebo celku webové stránky vytvořené uživatelem pomocí webové stránky, a to bezplatně pro reklamní a propagační účely související s webovou stránkou, včetně mimo jiné tím, že publikování na internetu na webových stránkách nebo sociálních sítích.

6) případy jednání Uživatele, které je v rozporu s platnými právními předpisy nebo porušení Předpisů Uživatele nebo jednání, které může narušit řádné fungování Webových stránek, má Vlastník Webu právo:

- zablokování Webu a účtu Uživatele za účelem objasnění záležitosti;

- smazání účtu uživatele ignorování požadavku na odstranění nebo ukončení porušování práv.

X. REKLAMACE

1. Stížnost uživatele v souvislosti s neposkytováním nebo nesprávným prováděním služeb by měla být zaslána Majiteli služby na e-mailovou adresu:  hello@bowwe.com  a uveďte:

A. Údaje o uživateli, které umožní uživatele kontaktovat;

b. službu, které se stížnost týká;

C. podrobný popis obvinění pro uvedenou službu (zejména typ a datum výskytu nesrovnalosti) a okolnosti, které je odůvodňují;

Poskytnutí co největšího množství informací usnadní a urychlí uznávání stížností.

2. Majitel webových stránek nebo jím pověřená osoba vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Odpověď na reklamaci je zaslána na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel, který uzavře smlouvu o poskytování služeb Tvůrce webových stránek v souvislosti se zněním ustanovení čl. 38 bod 1 zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů ze dne 24. června 2014) (dále jen spotřebitelské právo) není způsobilá podle čl. 27 spotřebitelského zákona právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo odstoupit od smlouvy mimo provozovnu. („Čl. 38. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku v souvislosti se smlouvami:

1) pro poskytování služeb, pokud podnikatel plně plnil službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co podnikatel splní výhodu, ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (...)").

XII. DOBA APLIKACE A JEJÍ ŘEŠENÍ

1. Smlouva o poskytování služby Tvůrce webových stránek se uzavírá zásadně na dobu určitou rovnající se době Předplatného.

2. Smlouva o vytvoření služby Tvůrce webových stránek je ukončena v důsledku neprodloužení Předplatitelského období.

3. Před uplynutím doby předplatného může majitel Webu zaslat Uživateli emailem informaci o uplynutí doby předplatného a možnosti jejího prodloužení, jakož i informaci o výši poplatků za prodloužení doby poskytování služby. .

4. Uživatel prodlužuje dobu trvání Smlouvy uhrazením platby na bankovní účet Majitele webu za poskytování služby na další předplatné období.

5. Po provedení platby za poskytování služby na další předplatné období se doba služby prodlouží o další předplatné období od konce předchozího předplatitelského období.

6. Po dokončení smlouvy o poskytování služby Tvůrce webových stránek bude zablokován přístup ke službě a vytvořené webové stránky nebudou zveřejněny na internetu. Zákazník souhlasí s uložením údajů shromážděných v rámci služby a doplňkových služeb po dobu následujících 3 (tří) let.

7. Po provedení platby za službu se služba opět odemkne na další období předplatného.

8. Majitel Webu bude oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služby Tvůrce webu, pokud:

A. Správce závažně poruší smlouvu,

b. Správce bude používat službu v rozporu s jejím zamýšleným účelem nebo pravidly stanovenými v Pravidlech,

C. Správce bude jednat na úkor Vlastníka Webu, ostatních Administrátorů a Uživatelů Služeb nebo jiných Uživatelů Internetu.

9. Správce bude oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb, pokud:

A. Majitel webu podstatným způsobem porušuje smlouvu.

10. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu pod trestem neplatnosti. Výše uvedené se nevztahuje na spotřebitele.

XIII. AUTORSKÁ PRÁVA A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

1. Vlastník webových stránek prohlašuje, že:

přísluší mu veškerá autorská práva majetkových práv ke grafickému designu použitému na Webu,

je oprávněna udělit licenci k užívání webových stránek v souladu s ustanoveními a v rozsahu uvedeném v Pravidlech,

udělením výše uvedené licence nejsou porušena žádná práva třetích osob,

2. Po vytvoření účtu na Webu uděluje Majitel Webu Uživateli dočasnou, nevýhradní licenci k užití grafického návrhu použitého ve Webdesigneru.

3. Udělená licence opravňuje uživatele k užívání Tvůrce webových stránek způsobem popsaným v Pravidlech.

4. Udělená licence neopravňuje Zákazníka zejména:

nabízet Tvůrce webových stránek k dalšímu prodeji, stejně jako webové stránky vytvořené pomocí něj,

kopírování a provádění úprav v IT systému, který je zpřístupněn v rámci služby Tvůrce webových stránek,

kopírování grafického návrhu zpřístupněného ve službě Tvůrce webových stránek za účelem jeho dalšího prodeje,

převod práv vyplývajících ze smlouvy uzavřené na třetí osoby bez souhlasu majitele stránek,

kopírování prvků webových stránek a jejich používání v jiných službách, aplikacích, studiích atd.

5. V případě jakéhokoli nepravdivého prohlášení obsaženého v odstavci 1 výše, vrátí Vlastník webových stránek celý poplatek zaplacený Uživatelem za službu Tvůrce webových stránek. Vrácení peněz nevylučuje právo Uživatele uplatnit další nároky v souladu s platnými předpisy.

6. V případě popsaném v odstavci 5 tohoto nařízení nepřesáhne celková odpovědnost Majitele webové stránky poplatek, který Uživatel zaplatí Vlastníkovi webové stránky. Toto omezení se nevztahuje na Uživatele, který je spotřebitelem.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přijetím Pravidel Uživatel prohlašuje, že si přečetl všechna jejich ustanovení a nevznáší žádné námitky ve vztahu k jejich obsahu a formě a souhlasí s tím, že se bude v celém rozsahu řídit ustanoveními Pravidel.
Mějte prosím na paměti, že přeložené verze našich právních dohod a zásad jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Tyto překlady neslouží jako náhrada za původní anglické verze, které jsou oficiálními dokumenty. Anglické verze jsou jediné právně závazné smlouvy mezi vámi a námi. V případě jakéhokoli rozporu nebo rozporu mezi přeloženou a anglickou verzí má přednost anglická verze.